Välkommen, besökare! [ Registrera | Logga in

 

Roman om kvinnornas rösträttskamp

 • Ort: New York
 • Land: United States
 • Kontakt: Via FB, Twitter, Instagram, eller email som hittas på min hemsida
 • Hemsida: https://helenerwin.com/
 • Twitter: @Helensbooks
 • Instagram: helenlundstromerwin
 • Facebook: helenerwinwriter
 • E-mail: helen@helenerwin.com
 • Världsdel: Nordamerika
 • Annonserar som: Svensk utomlands
 • E-butik: https://amzn.to/3hftUiO
 • Övrigt: Sour Milk in Sheep's Wool finns på Amazon nu och kommer även som iBook och till fysiska bokhandlare inom kort
 • Listad: 2 juli, 2021 23:00
 • Förfaller: 195 dagar, 5 timmar
SourMilkinSheepsWoolFrontCoverx1000

Beskrivning

Berättelsen:
Sverige, runt sekelskiftet till nittonhundratalet, två kvinnor, en ogift mamma och en suffragett, som lever liv så olika från varandra att det är som om de separerades av tiden, inte bara omständigheterna. De vet inte det, men ödet drar dem mot varandra och deras öden är sammanlänkade.

Anette berättar lögner för att dölja att hon är en ogift mamma med många barn och med olika fäder. Detta är en sanning hon knappt kan erkänna för sig själv. Utan förmågan att skydda sig från oönskade graviditeter flyttar hon varje gång hon blir gravid och berättar samma historia som alltid, att hon är änka.

Hanna stänger sitt café för natten och öppnar dörren för sina aktivistvänner och skapar ett säkert utrymme från nyfikna män och ogillande ögon. Inspirerad av pionjären och kvinnan Emilie Rathou som kopplade ihop alkoholmissbruk med kvinnans förtryck, förenar de sina krafter med resten av nationen och världen och börjar den långa kampen för kvinnlig rösträtt.

Helen Lundström Erwin, författare till den hyllade boken James ’Journey, har skapat en väl utforskad andra historisk roman. Genom att introducera revolutionära kvinnor som Elise Ottesen-Jensen, medgrundare av International Planned Parenthood Federation, transporteras läsaren tillbaka i tiden och får följa våra förmödrar kamp för reproduktiv rättvisa och rösträtt.

”Ett välskrivet och intressant historiskt drama som ger en levande bild av de utmaningar en ogift ung mamma kan möta i slutet av 1800-talet. Helen Lundström Erwin skildrar statarnas hårda liv, deras strider och magra lön på landsbygden får dig att förstå varför så många valde en mer osäker framtid över Atlanten. ”
/Swedish American Museum, Chicago

”En gripande berättelse om hennes egen historia, Lundström Erwins väver ihop dessa kvinnors berättelser som påminner oss om att vi moderna fackelbärare av reproduktiva rättigheter är skyldiga en oöverstiglig skuld till kvinnorna som kom före oss. Och medan vi idag kämpar för att hålla fast vid de val vi har, måste vi alltid komma ihåg dem som inte har något. ”
/Volontär för kvinnors hälsa

Sweden, at the turn of the 20th century. Two women, an unwed mother and a suffragette, living lives so different from each other it’s as if they were separated by time, not just circumstance. They don’t know it, but destiny is pulling them toward each other and their fates are interlinked.

Anette spins lies to hide that she’s an unwed mother with many children. And with different fathers for most of them, a staggering truth she can barely admit even to herself. Without the ability to protect herself from unwanted pregnancies, she moves each time she gets pregnant, telling the same tale as always, she’s a widow.

Hanna closes her café for the night and opens the door to her activist friends, creating a space safe from curious husbands and disapproving eyes. Inspired by the pioneer temperance woman Emelie Rathou, who linked alcohol abuse with the oppression of women, they join forces with the rest of the nation and the world and begin the long fight for Women’s Suffrage.

Helen Lundström Erwin, author of the acclaimed James’ Journey, has created a well-researched, and riveting second historical novel. By introducing revolutionary women like Elise Ottesen-Jensen, the co-founder of International Planned Parenthood Federation, you’ll be transported back in time, joining our foremothers while they fight for reproductive justice and the right to vote.

“A well written and interesting historic drama which paints a vivid picture of the challenges an unmarried young mother could face at the end of the 19th century. The way Helen Lundström Erwin depicts the life, struggles and meager pay of “statare” in rural Sweden makes you understand why so many opted for a more uncertain future across the Atlantic.”
– Swedish American Museum, Chicago

“A timely and poignant look into her own history, Lundström Erwin’s weaving of these women’s stories serves to remind us that we modern torchbearers of reproductive rights owe an insurmountable debt to the women who came before us. And while today we fight to hold on to the choices we have, we must always remember those who have none.”
– Women’s Health Volunteer

   

348 totalt antal visningar, 1 idag

  

List ID: 86860df8c4fb2b22

Rapportera problem

Din begäran bearbetas, vänta....

Om

Swedly int. är en internationell anslagstavla och annonssida för och av svenskar.

– Swedly int. kan användas av utlandssvenskar.

– Swedly int. kan användas av svenska föreningar, skolor, klubbar, samfund, myndigheter, företag och organisationer etc. som har anknytning till Sverige och svenskar utomlands.

– Swedly int. kan användas av dig i Sverige när du söker något utomlands.

– Swedly int. kan användas av dig i Sverige som vill nå ut till andra svenskar i världen.

– Swedly int. kan användas av dig som är utomlands och som söker något i Sverige.

– Swedly int. är en anslagstavla med internationella annonser på svenska.

– Swedly int. är skapat för att vara ett komplement till de lokala anslagstavlor som finns för svenskar runt om i världen.

Att annonsera:
– Er annons ska rikta sig till svenskar och svensktalande.
– Er annons ska vara skriven på svenska.
– Er annons ska ha ett svenskt innehåll och rikta sig till svenskar utomlands eller i Sverige.
– Er annons ska vara relevant för svenskar utomlands och ev. i Sverige.
– Er annons ger möjlighet att nå svenskar i ett visst land samt i övriga världen.
– Er annons kan redigeras.
– Er annons ligger kvar i 90 dagar.
– Er annons kan innehålla relevanta länkar till hemsidor, föreningar, facebooksida, företag, skolor, events, bloggar, e-butiker, osv.
– Swedly int. har olika kategorier med underrubriker att annonsera under.

– Swedly int. har sitt säte i London och drivs ideellt.