Välkommen, besökare! [ Registrera | Logga in

 

SMUL – Svenska som modersmål utomlands

Beskrivning

Svenska som Modersmål UtomLands (SMUL) är en internationell intressegrupp för oss som bor utomlands och vill lära våra barn svenska – inte bara så att de förstår när andra pratar det, utan också så att de själva ska kunna prata, sjunga, skriva, läsa och skämta på svenska.

Maya, Wilde & Cornelia leker på svenska i Vancouver.

Maya, Wilde & Cornelia leker på svenska i Vancouver.

Det är inte alltid samma saker som fungerar i olika familjer, och olika perspektiv behövs om man ska lyckas inspirera många att föra sitt förstaspråk vidare. Därför har jag startat en ny blogg med namnet ”Svenska Utomlands”  där föräldrar i utlandet kan dela med sig av sina personliga erfarenheter av att lära sina barn svenska. Förhoppning är att detta kommer att öka vetskapen hos specialintresserade föräldrar om vad som fungerat för andra och kanske skulle kunna fungera för dem och deras barn. Bloggen omfattar en rad inlägg med praktiska tips om hur man kan få barnen att aktivt använda och utveckla svenskan oavsett om de lever i en en- eller flerspråkig miljö. Påverkan av ålder, kultur, funktionshinder och andra relevanta faktorer finns beskrivna.

Diskussioner om våra barns flerspråkighet för vi på Facebook i gruppen ”Svenska som modersmål utomlands”. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av flerspråkighet som ämne, oavsett var man bor eller vilken infallsvinkel man har. Det finns ett enormt behov av praktiska tips och information om hur man kan få barn att använda och utveckla sin svenska när man bor utomlands. Gruppen startades den 15 februari 2012 och har nu ca 1500 medlemmar över hela världen.

Lena Normén-Younger, 13 december 2013
Mamma, utlandssvensk & språkfantast

 

3652 totalt antal visningar, 1 idag

  

List ID: 75552ab8e4877f3e

Rapportera problem

Din begäran bearbetas, vänta....

Om

Swedly int. är en internationell anslagstavla och annonssida för och av svenskar.

– Swedly int. kan användas av utlandssvenskar.

– Swedly int. kan användas av svenska föreningar, skolor, klubbar, samfund, myndigheter, företag och organisationer etc. som har anknytning till Sverige och svenskar utomlands.

– Swedly int. kan användas av dig i Sverige när du söker något utomlands.

– Swedly int. kan användas av dig i Sverige som vill nå ut till andra svenskar i världen.

– Swedly int. kan användas av dig som är utomlands och som söker något i Sverige.

– Swedly int. är en anslagstavla med internationella annonser på svenska.

– Swedly int. är skapat för att vara ett komplement till de lokala anslagstavlor som finns för svenskar runt om i världen.

Att annonsera:
– Er annons ska rikta sig till svenskar och svensktalande.
– Er annons ska vara skriven på svenska.
– Er annons ska ha ett svenskt innehåll och rikta sig till svenskar utomlands eller i Sverige.
– Er annons ska vara relevant för svenskar utomlands och ev. i Sverige.
– Er annons ger möjlighet att nå svenskar i ett visst land samt i övriga världen.
– Er annons kan redigeras.
– Er annons ligger kvar i 90 dagar.
– Er annons kan innehålla relevanta länkar till hemsidor, föreningar, facebooksida, företag, skolor, events, bloggar, e-butiker, osv.
– Swedly int. har olika kategorier med underrubriker att annonsera under.

– Swedly int. har sitt säte i London och drivs ideellt.